HYRESVILLKOR

 

1. Tillämplighet
Dessa villkor skall gälla mellan International Discjockey Service (uthyraren, nedan förkortad IDS) och hyrestagaren om ej annat har avtalats.

2. Ägare
All utrustning tillhör IDS. Hyrestagaren får inte hyra ut, låna ut, sälja, pantsätta eller överlåta utrustningen utan IDS skriftliga tillstånd.

3. Bokning
Alla förstagångs kunder måste boka minst 5 dagar innan aktuellt hyrestillfälle. Hyrestagare som har betalningsanmärkningar hos kronofogden får ej hyra. Bokningen träder i kraft när bokningsbekräftelsen är underskriven och mottagen av IDS.

4. Uthämtning
Vid hämtning hos IDS: Personen som står på bokningen måste personligen närvara vid uthämtning. Giltig legitimation skall uppvisas (endast Svenskt körkort eller Svenskt ID kort gäller). Det är hyrestagarens uppgift att kontrollera att all beställd och nödvändig utrustning hämtas vid hämtningstillfället.
Om utkörning är bokad: Personen som står på bokningen måste personligen ta emot utrustningen. Giltig legitimation skall uppvisas (endast Svenskt körkort eller Svenskt ID kort gäller). Det är hyrestagarens uppgift att kontrollera att all beställd och nödvändig utrustning har blivit levererad.

5. Priser/Betalning/Återlämning
Alla priser gäller för den tid som kommit överens om vid bokningen. För sent tillbakalämnad utrustning debiteras för varje påbörjad timme med 20% av dygnsbeloppet av hyrd utrustning (dock minst 350 kr/timme). För privatpersoner skall betalning ske kontant vid avhämtning. Företag kan få mot faktura 10 dagar. Då krävs det att IDS har mottagit ett aktuellt registreringsbevis senast 1 vecka innan hyrestillfället samt att företaget saknar betalningsanmärkningar. Fakturaavgift tillkommer med 50 kr.
Vid återlämning ska utrustningen vara i samma skick som den var när den hämtades. All utrustning ska vara avtorkad och rengjord från eventuella tejprester, stearinfläckar och dryckesspill. Alla kablar ska vara avtorkade, ihoprullade som dom var när dom hämtades och fria från tejprester (endast sk. Gaffa tejp får användas). Om IDS måste rengöra och rulla ihop debiteras 350 kr.

6. Hyrestagarens ansvar/skyldighet
Hyrestagaren bär ensam fulla ansvaret under hela hyrestiden. Det är hyrestagarens skyldighet att utrustningen är försäkrad mot stöld, brand, skada etc. till dess fulla värde under hela hyresperioden. Vid skada eller eventuell förlust av hela eller delar av den hyrda utrustningen är hyrestagaren skyldig att meddela IDS direkt utan dröjsmål. Det är vidare även hyrestagarens skyldighet att ersätta IDS ekonomiskt för skada eller förlust inom två dagar. Detta gäller oavsett om hyrestagaren väntar på svar från sitt försäkringsbolag eller om hyrestagarens försäkringsbolag gjort avdrag för självrisk eller andra nedsättningar. Hyrestagaren ansvarar för att utrustningen monteras, installeras och handhas på sådant sätt att skada ej sker.  IDS ansvarar ej för fel eller skador på utrustning eller person, pga av felaktigheter i lokalens elsystem, felaktig gjort installation eller anslutning till annan utrustning. Det är hyrestagarens ansvar att ta reda på om vissa produkter får användas i den lokal som är tilltänkt för de hyrda produkterna. I vissa lokaler kan det vara förbjudet att använda rök-, skum-, snö- och bubbelmaskiner. Det är hyrestagarens ansvar att se till att man inte torrkör maskinerna så att pumparna går sönder. Maskinen skall stängas av innan vätskan tar slut. Särskilda bestämmelser gäller för uppsättning av lasers (läs mer om detta på www.stralsakerhetsmyndigheten.se).

7.  Driftsavbrott
IDS ansvarar för att utrustningen fungerar vid hyrestidens början. Skulle något fel uppstå under hyrestiden är det hyrestagarens skyldighet att meddela det utan dröjsmål. IDS skall därmed om möjligt reparera eller ersätta med likvärdig produkt. Avdrag på hyran sker endast för den tid utrustningen ej fungerat, och bara om hyrestagaren har ringt och meddelat därom. IDS kan ej hållas ansvarig för uteblivna intäkter, kostnader eller olägenheter pga av fel på utrustningen eller för omständigheter som IDS ej råder över.

8. Avbokning
Avbokning av bokad utrustning måste göras senast 7 dagar innan hyrestidens början. Därefter utgår en avbokningsavgift enligt följande: 4-7 dagar innan: 15 % av hyresbeloppet, 2-3 dagar innan: 30 % av hyresbeloppet, 24 timmar innan: 50 % av hyresbeloppet, Ej avhämtad bokad utrustning debiteras full hyra.

9. Riggning
Vid dom tillfällen IDS ansvarar för riggningen är det hyrestagarens uppgift att göra en slutbesiktning av riggad/upphängd utrustning.

10. Stöld
Utrustningen räknas som mycket stöldbegärlig.  Hyrestagaren förbinder sig till att hålla utrusningen under uppsikt då den används och förvara den i låst utrymme, helst utan fönster när den ej används. Utrustningen får under inga omständigheter förvaras i fordon annat än under transport. Vid förlust kommer inköpsvärdet av ny utrustning att debiteras hyrestagaren.

Kontaktuppgifter
International Discjockey Service
Sveavägen 139
113 46 Stockholm

Tel 08-258020, Fax 08-258025
E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Hemsida: www.djservice.se

Postgiro: 606469-5
Bankgiro: 5974-2874
Orgnr: 916641-2966
VATnr: SE916641296601

Innehar F-skattebevis
Styrelsens säte Stockholm