Personal

Personal för uthyrning
 Ljudtekniker

Ljudtekniker

Ljudtekniker

Ljudtekniker på plats, pris per timma under dagtid.
990,00 kr
Event-koordinator

Event-koordinator

Koordinator för ditt event

När du behöver mer hjälp än bara en enkel hyra. Vi hjälper dig med det mesta såsom rådgivning, planering och se till att din idé blir till verklighet.
990,00 kr
Nedplockning

Nedplockning

Nedplockning

Nedplockning/urkoppling av hyrd utrustning per påbörjad timma.
500,00 kr
Transport från kund

Transport från kund

Hämtning

Hämtning av hyrd utrustning inom Stockholms tullar.
500,00 kr
Transport till kund

Transport till kund

Utkörning

Utkörning/avlämning av hyrd utrustning inom Stockholms tullar.
500,00 kr
Uppsättning

Uppsättning

Uppsättning

Uppsättning & ihopkoppling av hyrd utrustning per påbörjad timma
500,00 kr